top of page
Aardbeien plukken

stage lopen 

Het is zo ver, je gaat stage lopen! Een kans om alles wat je hebt geleerd tijdens opleiding in de praktijk te gaan brengen. Je leert hoe het er in een bedrijf aan toe gaat en je komt in aanraking met lastige situaties. Je gaat werken in een team en je zal moeten werken aan je sociale en communicatieve vaardigheden om alles gladjes te laten verlopen. Je zult kennis maken met de bedrijfsfilosofieën, hoe de organisatie werkt, wat haar structuur en werkklimaat is en je komt in aanraking met verschillende arbeidssituaties. Wij zijn een erkend leerbedrijf (SBB) en zien je graag komen.

Het idee achter een stage is voornamelijk om je kennis te laten maken met het werken binnen een (grote) organisatie. Op die manier krijg je een verscherpt beroepsbeeld en je werkt aan je netwerk. Je kunt veel leren tijdens deze stage en je zult na afloop van je stage een verslag in moeten leveren van je stage opdracht(en). De stageopdrachten kunnen variëren tussen een onderzoek en het meehelpen of opzetten van projecten voor het stagebedrijf. Zorg er wel voor dat je stagebegeleider van je school deze projecten van het bedrijf ook goedkeurt, hij /zij moet je tenslotte beoordelen aan het eind van je stage.

Er bestaan een aantal verschillende soorten stages die een student kan doen. Zo kan je een snuffelstage, een meeloopstage, een maatschappelijke stage of een afstudeerstage lopen. Deze soorten stages zijn bedoeld voor de studenten van verschillende opleidingsniveaus, hebben hun eigen kenmerken en een eigen stageduur.

Snuffelstage

Een snuffel- of oriëntatiestage komt vooral voor in het MBO of HBO en vindt meestal plaats in het eerste jaar van je studie. De leerlingen maken kennis met verschillende soorten werk en krijgen training in sociale vaardigheden: Kennismaken, correcte antwoorden geven, een gesprek voeren, personalia beantwoorden enz.. Gedurende deze periode, waar je voor het eerst met het fenomeen stage geconfronteerd wordt en die in duur varieert van 2 tot 9 weken, maak je kennis met de stageplek en het vak waarin je na je studie misschien terechtkomt.

Meeloopstage

Veel opleidingen, zowel op het MBO, het HBO en ook steeds vaker op de universiteit, kennen een verplichte meeloop- of ervaringsstage in het 3e of 4e jaar. Gedurende deze periode, die vaak een blok of een trimester duurt, leer je de opgedane kennis in de praktijk te gebruiken. Deze kennis kan je in de laatste fase van je studie gebruiken en helpt bij het bepalen van je afstudeerrichting. Je kan bij ons stage lopen t/m  MBO- niveau 4, Het betreft dan de agrarische en dierenopleidingen.

 

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage voor jongeren is op dit moment in de politiek en de samenleving een hot item. Het gaat om een vorm van leren buiten de muren van de school, waarbij leerlingen door middel van vrijwilligersactiviteiten kennis maken met allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving. Het idee erachter is, dat je het beste leert hoe de maatschappij in elkaar zit, door er actief aan mee te doen. Dit is meestal tussen de 30 en 40 uur.

Wij zijn erkend door: Prak. Opl. Bedr. Reg. SBB

Meer informatie nodig of vragen?

Mail dan naar kbdeheeg@hotmail.com

De mail kan gericht zijn aan Irma noordhoek.

bottom of page