top of page
PHOTO-2023-11-08-15-49-56-6.jpg

missie en visie

Missie

Kinderen en volwassenen kennis laten maken en in contact laten komen met landbouw- en huisdieren, de natuur en de voedselvoorziening. Het bieden van een veilige, beschutte werkomgeving met passende professionele zorg voor de cliënten die in het kader van dagbesteding naar de kinderboerderij komen. We willen dat zij zich welkom, nodig voelen en dat daardoor hun zelfbeeld groeit. Op deze manier leren ze vertrouwen op hun eigen kunnen. Het uitbreiden van vaardigheden in kleine stapjes is hier een onderdeel van.

 

Visie

 • We willen een organisatie zijn die mensen en dieren samenbrengt, in een natuurlijke omgeving waar zij met elkaar kennis kunnen maken, kunnen leren en waarbij het welzijn van mens en dier voorop staat.

 • We zijn een plaats in de samenleving waar mensen elkaar maar ook mensen en dieren elkaar ontmoeten.

 • We willen ons richten op de behoeftes en de specifieke hulpvraag van de cliënten van verschilde leeftijden waarbij rekening wordt gehouden met het individuele welbevinden en mogelijkheden van de cliënten. Hiermee willen we de vaardigheden en zelfredzaamheid bevorderen om zo mogelijk deze mensen ook door te laten stromen naar reguliere arbeid.

 

Strategie

Door het bieden van laagdrempelige toegang tot de kinderboerderij en participatie in activiteiten mogelijk te maken, wordt de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel voor de leefomgeving gestimuleerd. Het laten zien van de betekenis van het (landbouw)huisdier voor de mens, het tonen van de invloed van het (landbouw)huisdier op natuur en landschap. Bezoekers worden direct in contact gebracht met onze dieren.

Kinderen een natuurlijke ontspanplek geven.

De mogelijkheid geven om dichtbij huis te recreëren in een duurzame groene omgeving.

De bevordering van sociale en culturele integratie en het tegengaan van eenzaamheid. Dit gebeurt door het bieden van een veilige ontspan- en werkomgeving voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor mensen met een beperking en de daarbij horende passende begeleiding. Hierdoor wordt de geestelijke/lichamelijke/sociale gezondheid en ontwikkeling bevorderd.

We geven invulling aan onze strategie door de onderstaande doelgroepen door begeleiders te laten coachen. Indien nodig wordt er ook individuele begeleiding geboden. Bij handelingsverlegenheid wordt er advies gevraagd aan ons bestuurslid Rolf Sanderson (psycholoog) en bij de externe begeleiders van de cliënt.

 • Kinderen en hun begeleiders, ouders, opa’s en oma’s.

 • Groepen bv. scholen, stichtingen.

 • Mensen met een beperking, sociale isolatie.

 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Mensen uit de Heeg en omstreken.

 • Actieve vrijwilligers.

 

Ook door:

 • Het houden van boerderij- en huisdieren en het verbouwen van groenten en kweken van fruit.

 • Het bieden van een natuurlijke speelomgeving voor kinderen.

 • Het faciliteren van groepsactiviteiten in een natuurlijke omgeving.

 • Het geven van dier, natuur, milieu en duurzaamheidseducatie.

bottom of page