Elkaar ontmoeten bij Kinderboerderij De Heeg

Kinderboerderij De Heeg is een ontmoetingsplek. Niet alleen voor ouders met kinderen, maar voor alle bewoners in Maastricht-Heuvelland. Daarom trachten we op de kinderboerderij een sfeer te creëren waar iedereen zich prettig bij voelt. 

In dat kader wordt er op dit moment actief gewerkt aan het scheppen van een plek om in rust en ontspanning te zitten voor iedereen. Vanaf medio 2018 zal deze ontmoetingsplek gerealiseerd zijn. We houden u via onze website en Facebookpagina op de hoogte van de voortgang van het bouwproject. 

bla bla