Kopen boerderijdier

Heeft u interesse om en (landbouw)huisdier te kopen? Dat kan. Daarvoor gelden wel regelingen. Wij willen u hier uitleggen wat de regelingen hieromtrent zijn.

 

Algemeen

Er is regelgeving voor de identificatie en registratie van bepaalde dieren (I&R). Deze geldt voor runderen, schapen, geiten en varkens. Ondernemers en hobbyhouders die deze dieren houden zijn verplicht de verblijfplaats van de dieren te registreren. De registratieplicht geldt ook voor houders die op een bedrijfsmatige manier huisdieren houden en voor houders die bedrijfsmatig pluimvee of broedeieren houden. 

 

Wat moet ik doen?
Als u één of meerdere schapen, varkens of geiten wilt kopen en nog niet in het bezit bent van een UBN (Uniek Bedrijfs Nummer), kunt u dit nummer aanvragen via https://mijn.rvo.nl/dierlocatie-ubn-registreren

voorwaarden voor een UBN:

  • Een UBN bestaat uit 1 erfperceel en de (gewas)percelen die daarbij horen. Dit wordt ook wel ‘locatie' genoemd. Een erfperceel heeft een adres en is een aaneengesloten perceel waar de stal of stallen op staan. Op het erfperceel zijn de dieren permanent gehuisvest.
  • Een locatie heeft een eigen adres en minimaal 1 eigen toegangsweg (dieren, producten, voer, hygiënemaatregelen). Ten opzichte van een andere locatie is de huisvesting en de verzorging volledig gescheiden (personeel, voer, materialen en voertuigen).
  • Een erfperceel mag doorsneden worden door bijvoorbeeld een openbare weg, spoorweg of waterweg als transport tussen beide gedeeltes binnen de doorgetrokken grenzen van dat erfperceel kan plaatsvinden.
  • Een perceel is een stuk grond van een UBN waarop een dier kan lopen/staan. Percelen bestaan dus uit (beweidbare) gewaspercelen en erfpercelen. Deze gewaspercelen zijn geregistreerd in de Basisregistratie percelen.
    Een perceel kan maar tot 1 UBN horen. Een UBN kan 1 of meer percelen omvatten.
    Het bedrijf van de dierhouder bestaat uit alle UBN's die door de houder worden beheerd en zich bevinden op het grondgebied van de Europese lidstaat.
    Bij onduidelijkheden stellen wij vast wat wel of niet bij de locatie hoort.

Zeugjes zijn verkocht

Kinderboerderij De Heeg is er voor mens en dier. Dat betekent dat we niet de doorsnee rassen op onze kinderboerderij hebben rondlopen. Het betekent ook dat als we nageslacht van onze dieren krijgen, dat we die een zo goed mogelijke plek willen bieden om op te groeien en hun leven door te brengen. We kunnen niet oneindig groeien wat betreft onze veestapel, daarom kiezen we ervoor om niet te veel nageslacht te krijgen. Het krijgen van kinderen is heel normaal in de natuur, dus krijgen al onze dieren ten minste één keer kleintjes.